Hur man hittar yta

Hitta yta

Skicklighet behövs:
Multiplikation
Tillägg
Subtraktion
Division
Polygoner

I det här avsnittet täcker vi ytan på tvådimensionella föremål som fyrkanter, rektanglar och trianglar. Ytan är den totala exponerade ytan inom en given gräns. Vi skriver område i kvadratenheter.

Här är ett exempel på yta med en kvadrat :

Denna kvadrat är fyra enheter lång på varje sida. Ytan är antalet kvadratiska enheter som passar in i rutan. Som visas på bilden är ytan på denna kvadrat 16 kvadratmeter totalt.Med en rektangel och kvadrat kan vi också få ytan genom att multiplicera bredden (W) x längden (L). Låt oss prova det och se om vi får samma svar:Area = B x L
Area = 4 x 4
Area = 16

Hej, det är samma svar!

Obs: om enheterna var fötter för detta problem skulle svaret vara 16 fot i kvadrat. Inte bara 16 fot. När vi ger svaret för ytarea använde vi kvadrat för att indikera att det är en yta och inte bara en rak linje.

Låt oss ta det mer komplicerade exemplet på denna fotbollsplan. Vi använde samma exempel för att visa hur man räknar ut omkretsen (se perimeter för barn). Fotbollsplanens omkrets är summan av alla sidor 100 + 50 + 100 + 50 = 300 yards.

Vad är ytarean som använder varv för enheterna? Eftersom detta är en rektangel kan vi använda rektangelformeln:

Area = B x L
Area = 100 yards x 50 yards
Area = 5000 yards kvadrat

Hitta ytan på denna polygon:

Detta ser förvirrande ut först, men vi kan göra det lättare genom att dela upp det i två rektanglar så här:


Nu kan vi lägga till ytan på de två rektanglarna:

Den övre rektangeln är 2 x 5 = 10.
Den nedre rektangeln är 2 x 4 = 8
Den totala ytan är 10 + 8 = 18.

Vi kunde också ha delat upp det i dessa två olika rektanglar. Prova detta och se om du får samma svar.

4 x 4 = 16
2 x 1 = 2
16 + 2 = 18.

Japp, samma svar!

Figurera ytan av en triangel

För att räkna ut ytan på en triangel måste vi känna till basen och höjden. Basen är vilken sida vi än väljer. Höjden är avståndet från toppunktet motsatt basen i en 90 graders vinkel mot basen. Okej, det här är lite knepigt, men det är vettigare att titta på bilden nedan. Basen är b och höjden är h.

När vi väl har bas och höjd kan vi använda följande formel:

Area av en triangel = ½ (b x h)

Exempel:

Hitta ytan på denna triangel:

Area = ½ (b x h)
Area = ½ (20 x 10)
Area = ½ (200)
Area = 100

När det gäller en rätt triangel är basen och höjden de två sidorna som är vinkelräta eller 90 grader i förhållande till varandra.
Fler ämnen för geometri

Cirkel
Polygoner
Fyrkantiga
Trianglar
Pythagoras sats
Omkrets
Backe
Ytarea
Volym av en låda eller kub
Sfärens volym och yta
Volym och yta på en cylinder
Volym och yta på en kon
Ordlista för vinklar
Ordlista för siffror och former