Ditt Horoskop För Imorgon

Multiplicera och dela decimaler

Multiplicera och dela decimaler

Multiplicera decimaler

Om du redan vet hur man multiplicerar blir det enkelt att multiplicera decimaler, det finns bara ett extra steg du behöver ta.
  • Först multiplicerar du siffrorna precis som normalt, som om decimalpunkten inte fanns där.
  • Därefter måste du lägga till decimalen i svaret. Detta är den enda knepiga delen. Du räknar upp decimalerna i antalet du multiplicerade. Sedan sätter du så många decimaler i svaret.
Låt oss prova några exempel:

1) 4,22 x 3,1 =?

Om du först bara multiplicerar 422 x 31 får du

422
x 31
13082
Nu finns det 2 decimaler i 4.22 och 1 decimal i 3.1. Detta är totalt 3 decimaler. Vi satte sedan tre decimaler 13082 och äntligen får vi svaret:

13,082

1) 4,220 x 3,10 =?

För att visa hur decimaldelen fungerar löser vi samma problem igen, men den här gången lägger vi till noll till höger om varje nummer vi multiplicerar. Detta ändrar inte värdet på siffrorna, så det borde inte ändra svaret vi får.

Först multiplicerar vi utan att oroa oss för decimalerna:

4220
x 310
1308200


Nu räknar vi det totala antalet decimaler. Det finns fem decimaler totalt den här gången. Om vi ​​räknar över 5 decimaler från slutet av 1308200 får vi samma svar:

13,08200

Obs! De extra nollorna till höger om decimalen ändrar inte värdet på talet.

Delande decimaler

När du delar ett tal med ett decimaltecken med ett heltal är det enkelt att dela decimaler.
  • Dela upp numret som vanligt, med lång uppdelning.
  • Ta upp decimalen direkt från utdelningen.
Exempel:

9,24 ÷ 7 =?Om både delare och utdelning är decimaler:

Om delaren är ett decimaltal snarare än ett heltal måste du ta ett extra steg. I detta steg konverterar du delaren från ett decimaltal till ett heltal. Du gör detta genom att flytta decimalpunkten till höger i delaren tills det inte finns fler siffror än noll till höger om decimalpunkten. Sedan flyttar du decimalen åt höger samma antal platser i utdelningen.

Exempel på att flytta decimalpunkten för division:

9,24 ÷ 7,008

Du vill att divisorn 7.008 ska vara ett heltal, så du måste flytta decimalpunkten 3 platser åt höger:

7008

Nu måste du flytta decimalpunkten för utdelningen 3 platser till höger:

9240

I det här fallet måste du lägga till en noll för att flytta den 3 platser.

Nu delar du 9240 med 7008 för att få svaret:

Exempel:

0,64 ÷ 3,2 =?

Flytta först decimalerna så att delaren är ett heltal:

6,4 ÷ 32 =?Viktiga saker att komma ihåg:
  • Flytta decimalpunkten direkt upp i din långa uppdelning.
  • Flytta alltid decimalerna på BÅDA till divisor och utdelningen till där divisorn är ett heltal.